Websiteler

Notlar
Uzman seviyesi
API anahtarı, isteğin Yetkilendirme başlığında bir Taşıyıcı belirteci olarak gönderilmelidir. API anahtarınızı alın.
Liste

API uç noktası:

GET
http://a.yemlee.com/api/v1/websites

Örnek kod betiği:

curl --location --request GET 'http://a.yemlee.com/api/v1/websites' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
Parametre
Tipi
Açıklama
search
i̇steğe bağlı string
Arama sorgusu.
search_by
i̇steğe bağlı string
Şuna göre ara. Olası değerler: domain for Websitenizin alan adı URL. Varsayılan değer: domain.
sort_by
i̇steğe bağlı string
Göre sırala. Olası değerler: id for Tarih oluşturuldu, domain for Websitenizin alan adı URL. Varsayılan değer: id.
sort
i̇steğe bağlı string
Çeşit. Olası değerler: desc for Azalan, asc for Artan. Varsayılan değer: desc.
per_page
i̇steğe bağlı integer
Sayfa başına sonuç. Olası değerler: 10, 25, 50, 100. Varsayılan değer: 10.
Göster

API uç noktası:

GET
http://a.yemlee.com/api/v1/websites/{id}

Örnek kod betiği:

curl --location --request GET 'http://a.yemlee.com/api/v1/websites/{id}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
Mağaza

API uç noktası:

POST
http://a.yemlee.com/api/v1/websites

Örnek kod betiği:

curl --location --request POST 'http://a.yemlee.com/api/v1/websites' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--data-urlencode 'domain={domain}'
Parametre
Tipi
Açıklama
domain
gereklidir string
Websitenizin alan adı
privacy
i̇steğe bağlı integer
İstatistik sayfası gizliliği. Olası değerler: 0 for Halka açık, 1 for Özel, 2 for Parola. Varsayılan değer: 1.
password
i̇steğe bağlı string
İstatistik sayfasının şifresi. Sadece şununla çalışır privacy set to 2.
email
i̇steğe bağlı integer
Periyodik e-posta raporları. Olası değerler: 0 for Kapalı, 1 for Etkin. Varsayılan değer: 0.
exclude_bots
i̇steğe bağlı integer
Yaygın botları izlenmekten hariç tutun. Olası değerler: 0 for Kapalı, 1 for Etkin. Varsayılan değer: 1.
exclude_params
i̇steğe bağlı string
Exclude URL query parameters from being tracked. Her satıra bir tane..
exclude_ips
i̇steğe bağlı string
IP'leri izlenmekten hariç tutun. Her satıra bir tane..
Güncelle

API uç noktası:

PUT PATCH
http://a.yemlee.com/api/v1/websites/{id}

Örnek kod betiği:

curl --location --request PUT 'http://a.yemlee.com/api/v1/websites/{id}' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
Parametre
Tipi
Açıklama
privacy
i̇steğe bağlı integer
İstatistik sayfası gizliliği. Olası değerler: 0 for Halka açık, 1 for Özel, 2 for Parola.
password
i̇steğe bağlı string
İstatistik sayfasının şifresi. Sadece şununla çalışır privacy set to 2.
email
i̇steğe bağlı integer
Periyodik e-posta raporları. Olası değerler: 0 for Kapalı, 1 for Etkin.
exclude_bots
i̇steğe bağlı integer
Yaygın botları izlenmekten hariç tutun. Olası değerler: 0 for Kapalı, 1 for Etkin.
exclude_params
i̇steğe bağlı string
Exclude URL query parameters from being tracked. Her satıra bir tane..
exclude_ips
i̇steğe bağlı string
IP'leri izlenmekten hariç tutun. Her satıra bir tane..
Sil

API uç noktası:

DELETE
http://a.yemlee.com/api/v1/websites/{id}

Örnek kod betiği:

curl --location --request DELETE 'http://a.yemlee.com/api/v1/websites/{id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'