Hesap

Notlar
Uzman seviyesi
API anahtarı, isteğin Yetkilendirme başlığında bir Taşıyıcı belirteci olarak gönderilmelidir. API anahtarınızı alın.
Göster

API uç noktası:

GET
http://a.yemlee.com/api/v1/account

Örnek kod betiği:

curl --location --request GET 'http://a.yemlee.com/api/v1/account' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'